Ziya Erkut, Yalova Termal Davasını nasıl kazandı?
İşte kısa hikayesi ve gerekçeli karar:

         Şimdi 6502 sayılı TKHK yürürlüktedir.. Güçlü bir biçimde hem bu Kanun, hem de yönetmelik, bu tür “Kanun dışı, insana saygısız, tek taraflı aldatmayı sebepsiz zenginleşmeyi öngören” sözleşmeler konusunda kesin hükümler getirmekle kalmamış, 50. Maddesi ile Gümrük Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığı’na karşı “TAAHHÜT ve TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ” getirmiştir. Bu Kanun ve yönetmeliklere göre, satışın “Ayni=mülk veya devre tatil” olması fark etmiyor.

 

          Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, 6502 sayılı TKHK’ nun 50’inci maddesinde tanımlanmış, yönetmeliği de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu hükümlerde de görülecektir ki, “NET OLARAK” görevli tüketici mahkemesidir.

 

           İşte Kanun maddesi:

           “MADDE 50 – (1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

           (2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu maddenin uygulanmasını engellemez. . Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.

           (3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre  konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

 

            Sayın davalı vekili diyor ki, “ imzalanan sözleşme, devre mülk hakkına ilişkin, hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi” diyor.. YANLIŞ İFADEDİR.

           Kanun ve Yargıtay kararlarına göre, görevli tüketici mahkemesidir.

 

            B) ESASA İLİŞKİN İDDİAYA CEVAPTIR :      
            Bu sözleşmenin “Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi” kurulamayacağına ilişkin, temel maddeleri , hem de “
İLGİLİ BAKANLIKÇA UYARILDIKTAN SONRA, KENDİ ŞİRKETİNİN 1. NUMARALI VEKİLİ AV. EVNEROZ KERMEN TARAFINDAN GEÇERSİZ İLAN EDİLMİŞTİR..

 

              İŞTE BELGESİ: Bu Kanun’ nun yürütülmesinden  sorumlu bakanlık olan TC Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü, bu şirketin “Yasa dışı sözleşmesini tespit etmiş ve  özellikle 3’üncü ve 5’inci maddelerinin kaldırılmasını” istemiş; sayın Av. Evneroz Kermen  de  , kendisine “Yalova Termal  Palace  Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” imzalattığı, bir başka tüketici olan Öznur Alankaya’ ya ,”.. bu sözleşmenin  3, 5, 6, 12.4, 12.5,13.4 maddelerinin Bakanlık’ça haksız bulunduğunu , bu  nedenle bu maddelerin kaldırıldığını, sözleşmenin, bundan böyle bu maddeler olmadan sürdürüleceğini” bildirmiştir. Bu belge,  “sözleşmenin, yapısal ve organizasyon olarak,  “Kanunların emredici hükümlerine aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti” ile delil niteliğinde ektedir.

 

 

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18 - 0535 013 35 40 (WhatSapp)
 
http://www.ttkd.org.tr   e-posta:  tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Tüm evraklarınızı WhatSapp üzerinden atabilir, anlık görüşmeler yapabilirsiniz