Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Bilgilendiriyor:

Devre mülk satmıyorlar....Yıllık tatil paketleri düzenliyorlar.. Verdikleri tapu da "hisseli arsa" tapusu..Beğenmezseniz, 6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında, sözleşme fesih davası açabilirsiniz..

HER DEVRE MÜLK, DEVRE MÜLK DEĞİLDİR...AMAN DİKKAT.....devre tatil / devre mülk satıcılarına dikkat...Hava (?)  satın alabilirsiniz... Aşağıdaki tüketici kardeşlerimiz gibi, dava açmak mecburiyetinde kalabilirsiniz...

Öyle ise  gelin TTKD hukuk servisine...Size hukuksal destek sağlayacağız...

*Yüzlerce  kanun dışı sözleşmeyi iptal ettirebildik.....Sizin de  bu tür sorunlarınıza katkı sağlayacak güçte bilgi birikimine sahibiz. 1986  yılından bu yana güçlü ve deneyimli hizmet  birimine sahip olan TTKD ve üyeleri  , "Kanunlara aykırı olarak düzenlenmiş" her sözleşmeyi, üyeleri üzerinden  fesih ettirecek bir güce sahiptir. Bu güç, TBMM' nin çıkarttığı kanunlar ve ilgili bakanlıklarımızın çıkarttığı uygulama yönetmeliklerine, genel bilgi birikimine, açmış olduğumuz ve kazandığımız yüzlerce örnekleşmiş mahkeme kararlarına dayanmaktadır.

 

"Kanunun emredici hükümleri" ni dikkate almayan bir çok şirket, "geçersiz sözleşmelerle" binlerce tüketiciyi mağdur etti. Yeni Borçlar Kanunu ve 4077 sayılı Kanun kapsamında bu sözleşmeleri fesih ettirmek için TTKD'ye başvuru yapın. 27 yıllık bilgi birikimine sahip TTKD size rehberlik edecektir.

 

 Yeni Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bu sözleşmeleri fesih ettirmek için TTKD' ye başvuru yapın. 1986 yılından bu yana, önemli  derecede bilgi birikimine ve tecrübeye  sahip olan TTKD size rehberlik edecektir. Bu başvuruyu yapmazdan önce  biz arayıp, bilgi alabilirsiniz..

 

*Devretatil, devremülk konusunda bize ihtiyaç duyuyorsanız, arayın. Çözüm merkezlerinden birisi ve önemlisi TTKD'dir. Şikayet edilen şirketlerle - şikayet eden tüketici arasındaki uyuşmazlık, elbette tüketici tarafından mahkemeye taşınır. TTKD, hukuksal destek sağlar...

 

 Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği, 6502  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ; bu bağlı yönetmelik ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tüketicilere, kanun kapsamına giren devre tatil, devre mülk ve özellikle  otomobil davaları başta olmak üzere, her konuda, hukuksal destek sağlamaktadır.

 

Alper Kartal ve Şükrü Güloğlu Kaunus Club Dalyan
davalarını nasıl kazandılar?

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

*Şükrü Güloğlu'nun ödediği 5.300 doların faiziyle geri ödenmesine karar verilirken TTKD üyesi Alper Kartal da Kaunos Club Devre Tatil davasını kazandı.
İşte Şükrü Güloğlu kararı:

"T.C İSTANBUL 2.TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO 2003/4 Hakim Hüseyin Kısacık 298881 Katip Elif Tezcan 10327 Celse Tarihi 26.12.2007 Celse No Belirli gün ve saatte celse açıldı. Dosya İncelendi Duruşmanın bittiği bildirildi. G.D. davanın kabulü ile taraflar arasında 30/04/1999 tarihinde imzalanan 100 yıllık devre tatil kira sözleşmesinin feshine ve davacının bu sözleşme nedeni ile davalıya ödemiş olduğu 5.300 USD'nın fiili ödeme tarihindeki Merkez Bankasının Efektif Satış kuru üzerinden hesaplan acak YTL bedelinin davalıdan tahsiline bu alacağa dava tarihinden itibaren merkez bankasının ABD dolarına uyguladığı 1 yıllık en yüksek mevduat faizi oranı üzerinden faiz yürütülmesine, ayrıca davacının ödemiş olduğu 2 yıllık bakım aidatı karşılığı olan 609,50 YTL'nın dava tarihinden itibaren yasal faizi birlikte davalıdan tahsil ile davacıya ödenmesine dair temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yomluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. Katip 10327 26/12/2007 Hakim 29881

 İşte Alper Kartal mahkeme kararı: "Davaya İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi baktı. 15.07.2007 tarihli. Sözleşme bedeli olan 6.000 YTL 15 adet senet ile bu güne kadar ödenen 3.557,00 YTL'inin TTKD üyesi Alper Kartal'a iadesine karar veren mahkeme,2008/135 nolu dosya ile sözleşmenin feshini,haklı sebeblerimiz olduğu için kabul etti. Celse karar tarihi:06.06.2008 "

 

 

TTKD üyesi açtığı davayı kazandı.
Ödediğini faiziyle geri aldı.

 İşte mektup:

Teşekkürler TTKD…. Biz Samsun'un Yakakent İlçesinden Hülya ve Fikret ACAR çifti olarak kızımız Fulya ACAR'la birlikte 2005 yılı Ağustos ayında tatile gittiğimiz Kuşadası' nda, güzel bir gün geçirmek için P. şirketine davet edildik ve sonunda şu anda 8 yaşında olan kızımızın geleceği için devremülk satın aldık. O anda aldatıldığımızı bilemezdik ki.

 

Öğrendiğimizde çok geç olmuştu. Ödemeyi yapmıştık. Ama hiç kullanmamıştık. Mağdur olduğumuzu Tüm Tüketicileri Koruma Derneğine bildirdik. Başkan Yardımcısı Cevdet NİŞLİ' ye senetlerimizle başvurduk. Onlarında desteğiyle dava açtık. 2007 Aralık ayında davamız sonuçlandı. Ödediğimiz tutarı yasal faiziyle birlikte 3 taksitte geri aldık. Tüm Tüketicileri Koruma Derneği yöneticilerine ve avukatlarına çok teşekkür ediyoruz . Saygılarımızla, Hülya-Fikret ACAR Ve Kızımız Fulya ACAR

 

 

Fransa'da yaşayan Şerife Kaymak,
Prestij Club davasını nasıl kazandı?

 

*İşte olay, işte karar:

 *Bu dava Fransa'da yaşayan Şerife Kaymak-Ersin Kaymak tarafından avukat marifetiyle açıldı. Şerife Kaymak, bu davanın kazanılması ile ilgili TTKD' ye desteği ile ilgili teşekkür mektubu gönderdi.

 

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde "Davanın kısmen kabulü ile 28.08.2003 tarihli devre tatil sözleşmesinin feshine karar verilirken, sözleşme kapsamında davacının davalıya ödediği 4.682,56 EURO nun T.C.Merkez Bankasınca 1 yıllık vadeli EURO ya uyguladığı en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak işlemiş faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildi. " Dava tarihi:25/03/2008 Katip 96995 Hakim 26004

 

"......Tüm Tüketicileri Koruma Derneğ i'ne "

Ben Şerife Kaymak E şim , oğlum ve ben 27 Ağustos 2003 tarihinde Kuşadası'na birkaç gün tatil geçirebilmek için gitmiştik. Bir akşam sahilde gezerken karşımıza birkaç bay ve bayan gençler yolumuzu kesip , bir tatil köyünün açılışına davetli olduğumuzu ve ailece orada yemek dahil bir gün kalabileceğimizi söyleyerek ailemize bir davetiye verip ertesi gün için belirli yerde ve saatte randevu verdiler......Yusuf bey gelip devre tatil satın alana kadar uğraştı. Çaylar ikram ediliyor, ben diyorum ki eşimle 5 dakika konuşayım “ ne konuşacaksınız ki 99 yıl tatil diyorum size” vs… diyerek eşimle de konuşmamı engellediler. “Beyin yıkama tekniğini" öyle bir yaptı kı nasıl kandık anlamadım.. Halen inanamıyorum. Neyse ki sonunda kabul ettik.... Bu sorunu TTKD çözdü..Teşekkür ederiz"

 

 

Ayşe Öğrenç, Prestij şirketi devre tatil
sözleşmesini nasıl fesih ettirdi?

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

Ayşe ÖĞRENÇ 'in kazandığı davada,

işte 24.10.2008 tarihli mahkeme kararı:

 

 

"...Dosya incelendi.Araştırılacak başkaca yön kalmadığından yargılamaya son verildi. G D. Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere, Davanın kabulü ile taraflar arasında düzenlenen 09.08.2005 tarihli devre tatil sözleşmesinin feshine,sözleşme nedeni ile davacının davalıya ödediği 6.255 Euronun dava tarihinden itibaren TC merkez bankasınca bir yıllık vadeli Euroya uygulanan en yüksek faiz oranı uygulamak sureti ile hesaplanacak işlenmiş faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 24.10.2008.."

 

Cihan Cangüzel, Devre tatil satıcısı Gökkuşağını
mahkemede Nasıl Devirdi?

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte karar:  Bu davanın dilekçesini TTKD hukukçuları yazdı. Üye mahkemeyi bizzat kendisi sürdürdü.

 

Davalı 31/01/2006 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacı ile aralarında herhangi bir Sözleşme ilişkisi kurulmadığını, söz konusu sözleşmenin kendileri tarafından imzalanmadığını, imzanın şirketi temsili yetkili kişilere ait olmadığını, davacı tarafından kendilerine yapılmış herhangi bir ödemenin bir sözleşme ilişkisi kurulmadığından dolayı mevcut olmadığını belirterek açılan davanın reddini istemiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı 01/12/2005 tarihli dava dilekçesi ile davalı şirketten 5 yıllık birer hafta Bodrum'da devre mülk satın aldığını tesisin taahhüt edilen tarihte inşaatının bitmediğinin bunun üzerine sözleşmeyi fesh ederek bedelin iadesinin talep ettikleri halde herhangi bir ödeme yapılmadığını öne sürerek gereğinin yapılmasını talep ve dava etmiştir.

 

HÜKÜM : 1-Davanın kabulü ile 1.000 USD ve 234,00 YTL.'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 2-Harçlar kanunu gereğince 79,40 YTL. Harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, 3-Davacı tarafından yapılan toplam 289,80 YTL. Yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere davacı Cihan Cangüzel'in yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/03/2008 Katip 103357 Hakim 35155

 

Dikkat! Mülk gösterip "Hava" sattılar. Böyle
 "aldatmalar" ancak Türkiye'de olur..

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

Bekir E' yi kurtardık... Hala devam ediyorlar..

 

*.. Ve TTKD üyesi açtığı davayı kazandı. Ödediğini faiziyle geri aldı.

 

 

T.C İSTANBUL 2.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2008/531 Hakim : H. K. Katip : E.Elif T. Celse Tarihi :03.12.2008

 Belli gün ve saatte celse açıldı. Davacı vekili Av....... geldi. Davalı yok. Açık yargılamaya devam olundu.Davalıya tebligatın yapılmış olduğu çağırılmakla hazır olmadığı görüldü.Dava dilekçesi okundu.Davacı vekilinden soruldu : Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz talebimiz gibi karar verilsin dedi. Dosya incelendi Duruşmanın bittiği bildirildi. G.D: Davanın kabulü ile taraflar arasında 11/08/2008 tarihinde imzalanmış olan Pay Satış Vaadi Sözleşmesinin iptaline,davacının bu sözleşme nedeni ile borçlu olmadığının tespitine, davacının bu sözleşme nedeni ile davalıya ödemiş olduğu 3.800,00 YTL'nın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının bu sözleşme nedeni ile imzalayarak davalıya vermiş olduğu 8 adet 2.000,00 YTL'LİK senetlerin sözleşmenin iptali nedeni ile geçersiz olduğunun tespitine dair kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. Katip...... 03.12.2008 Hakim ....

 

TTKD avukatı, DEDEMAN ve Buray İnşaat'ı 8,105.00 YTL
ana para ve %30 temerrüt faizi ödemeye mahkum ettirdi.

 

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi'ndeki önemli bir zaferimiz:

*.. Ve TTKD üyesi açtığı davayı kazandı. Ödediğini faiziyle geri aldı.

 

 

- Evet bu devre tatil zaferimizi, 20.06.2008 tarihli İstanbul 2.Tüketici Mahkemesi'nde kazandık. TTKD üyesi Dr.Ebru Güzelderen bir üniversite öğretim üyesi. Dedeman'ın pazarlama elemenları tarafından “ Siz 250 YTL'lik alışveriş yaptığınız için hediye tatil kazandınız, denilerek, satış tuzağına düşürülmüş” ve kendisine 30.12.2006 tarihinde satıcının iş yeri olan İstanbul Dedeman Oteli'nde sözleşme imzalatmışlar, üstelik verilen 3 günlük tatili kullandırmışlardı. *Kazanılan zafer, "örnek" teşkil ediyor. Mahkeme kararı özetle şöyle: " ..Esas No: 2008/53 Hakim: Hüseyin KIsacık Celse tarihi:20/06/2008 Davacı vekili Av.Meryem Y. geldi... G.D: GDavanın kabulu ile taraflar arasında 30.12.2006 tarihinde imzalanan 342638 nolu sözleşmenin feshine,davacını bu sözleşme nedeniyle davalıya ödemiş olduğu toplam 8.376,16 YTL'nin davalıadn tahsiline ,8.105 YTL asıl alacağa dava tarihinden itibaren yıllık %30 temerrüt faizi yürütülmesine ...senetlerin iptali ile davacıya iadesine.... karar verildi"

 

 

Serkan Öktem, devre tatil şirketi Universal'e karşı mahkemede zafer kazandı, 3,450.00 EURO senetlerini iptal ettirdi

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

, ödediği 2,700.00 Euro' yu geri alma ve 3,450.00 Euro tutarındaki senetleri iptal kararı aldırdı

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2008/561 DAVACI: SERKAN ÖKTEM DAVALI: ÜNİVERSAL Serkan Öktem de, " sana hediye tatil çıktı" diye tuzağa düşürülerek, satış gerçekleştirildi. Şirket fatura kesmedi. Kayıt dışı işlem yaptı, Devlete katma değer kazandırmadı..Vaadleri de boş çıktı. G.D: 1- Davacı vekilinin açmış olduğu davanın kabul nedeni ile KABULÜNE, 2- 700 Euronun (Fiili ödeme tarihi kuru üzerinden) nin davalıdan alınarak dvacıya verilmesine, 3- Borçlar Kanunun 83.maddesi kapsamında Sözleşmeye konu 3.450 Euro değerinde toplam 15 adet senetten dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, Dair davacı vekili ile davalı vekilinin yüzünde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 13/11/2008

 

Kadir Kör, Talos- Clup Flipper sözleşmesini nasıl fesih ettirdi, senetleri nasıl iptal ettirdi?

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2011/935 DAVACI: KADİR KÖR DAVALI: TALOS-Club Flipper G.D: Davanın kabulü ile taraflar arasında yapılan 07/11/2010 günlü Pay Satış Vaadi Sözleşmesinin feshi ile bu sözleme nedeniyle davacının davalılara ödemiş olduğu 1.000.-TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, bu sözleşme nedeniyle düzenlenmiş bulunan borçlusu davacı alacaklıları davalılar olan 16/12/2010, 16/01/2011, 16/02/2011, 16/03/2011, 16/04/2011, 16/05/2011, 16/06/2011, 16/07/2011, 16/08/2011, 16/09/2011, 16/10/2011, 16/11/2011, 16/12/2011, 16/01/2012, 16/02/2012, 16/03/2012, 16/04/2012, 16/05/2012, 16/06/2012, 16/07/2012, 16/08/2012, 16/09/2012 vade tarihli her biri 300 TL’lik ve 16/10/2012 vade tarihli 400 TL’lik senetlerin iptali ile bu senetler nedeniyle davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine, ilişkin verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/06/2012

Erhan Güngör, 9,000.00 TL bedelli Clup Flipper sözleşmesini nasıl fesih ettirdi?

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2011/41

KARAR NO: 2012/185

DAVACI: ERHAN GÜNGÖR

DAVALI: FLİPPER TURİZM

 

Erhan Güngör' ü de, sokakta, sana " hediye tatil çıktı" diye tuzağa düşürdüler.. Satış ile ilgili fatura da kesmeediler. Davalı şirket, şirket içinde şirket gömmüş..İncelemeye değer.

 

HÜKÜM : 1 – Davanın kabulü ile 1.000.-TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davlılardan alınarak davacıya verilmesine,

               2- Davacının toplam 8.000.-TL bedelli senetler nedeniyle davalılara borçlu olmadığının tespitine,

               3- AAÜT’nin 12. Maddesi gereğince 1.080-TL nispi vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

               4- 534,60-TL karar ilam harcının hazine adına davalılardan alınmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacı ve vekilinin yüzüne karşı davalılarının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.16.05.2012

 

Güldemet-Erdal Ayanoğlu' nu

ILGAZ sözleşmesi imzalatarak borçlandırdılar..Sözleşmeyi, mahkemede fesih ettirdi..

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2008/611

 

DAVACI: GÜLDEMET-ERDAL AYANOĞLU

DAVALI: KAUNUS-ILGAZ

G.D: Davanın kabulü ile taraflar arasındaki 01/10/2006 tarihli Ilgaz Mauntain Resort Ulusal ve Uluslar arası devre tatil sözleşmesinin fesih edilerek bu sözleşme nedeni ile davacının davalıya ödemiş olduğu 5.800.-USD’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, ilişkin ekli gerekçeli karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 02/06/2009

Fikret Toraman, davayı açtığı anda Hattuşa Termal yöneticileri Devre tatil sözleşmesini fesih edip, parasını ve senetlerini iade ettiler

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2011/934

DAVACI:FİKRET TORAMAN

DAVALI: HATTUŞA TERMAL

Fikret Toraman da sokakta, " sana hediye tatil çıktı" diye satış tuzağına düşürüldü. Davalı şirketin fatura kesme alışkanlığı yok. Sözleşmeyi yapıyor, parayı topluyor.. Vergi Usul Kanunu.. O de ne? Aklına gelmiyor..

G.D: Davacı vekili davalı şirketle müvekkilim arasında sözleşme fesih edilmiştir ve birbirlerini ibra etmişlerdir dava konusuz kalmıştır davaya ilişkin belgeleri dosyaya sunuyorum dedi. 3 adet evrak, 26/09/2011 tarihli fesihname ve ibraname sundu alındı okundu dosyaya konuldu. Dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/12/2011

Varol Erem 5,200.00 EURO'luk Prestij Devre tatil sözleşmesini fesih ettirdi, borçtan mahkemece kurtarıldı

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2008/384 DAVACI: VAROL EREM DAVALI: PRESTİJ İNŞAAT...AŞ Varol Erem de, diğer tüketiciler gibi, " sana hediye tatil çıktı" diye satış tuzağına düşürüldü. Kendisine 5,200.00 Euro karşılığı sözleşme imzalatıldı. 99 yıl boyunca aklın almayacağı şekilde " genel gider- bakım aidatı" yüklenerek ele geçirildi. Varol Erem, makheme kararı ile kurtarıldı. Bu şirketin de Vergi Usul Kanunu' ndan haberi yok. Ya da, dikkate almıyor..Fatura kesmeden satış yapıyor..Sözleşme imzalattığı kişiyi de, tesis mülkiyeti kendisine ait olmadığı halde, kiracı gösteriyor..Genel gider bakım aidatı istiyor, vermeyene haciz gönderiyor... G.D: Davanın kısmen kabulü ile dava konusu sözleşmenin iptali ile 5,200.00 EURO’ nun dava tarihindeki TL karşılığının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine Dair kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere davacı vekili Av……’nin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunu usulen anlatıldı. 27/02/2009

Mehmet Erdoğan, 5,807.00 EURO bedelli Club Prestij senetlerini iptal ettirdi.

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

 T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2008/379 DAVACI: E. MEHMET ERDOĞAN DAVALI: PRESTİJ Tüketici, sana hediye tatil çıktı diyerek tuzağa düşürüldü, yapılan topntıda irade sakatlamasıyla dava konusu bu sözleşme imzalatıldı.

 

G.D: Davanın kabulü ile taraflar arasında imzalanan 11/07/2006 tarihli SS 363 nolu sözleşmenin feshine , asıl alacak olarak belirlenen 1.275,40 TL’ye dava tarihinden itibaren değişken oranlardaki avans faizi yürütülmesine, davacının fesih edilen sözleşme nedeni ile 10/08/2006 tarihli imzalayarak davalıya vermiş olduğu 5.807 Euro’luk senedin de iptaline, dair kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/05/2009

Gönül Turnadere, Hattuşa Termal sözleşmesini fesih ettirdi ve ödediği 3,000.00 TL parasını geri aldığı gibi, 20 adet senedi de iptal ettirdi..

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2008/564

DAVACI: GÖNÜL TURNADERE

DAVALI: HATTUŞA

Tüketici, hediye tatil çıktı diye aldatıldı ve irade sakatlamasıyla, dava konusu sözleşme imzalatıldı.

G.D: Davanın kabulü ile taraflar arasında imzalanan 24/06/2007 tarihli sözleşmenin feshine ve davacı tarafından ödenen 3.000 TL’nın dava tarihinden itibaren değişken oranlardaki avans faiziyle, 160 Euro’nun da dava tarihinden itibaren Merkez Bankasının Euro’ya uyguladığı bir yıllık mevduat faizi oranı üzerinde temerrüt faizi yürütülerek davalıdan tahsiline, davacının fesh edilen sözleşme nedeni ile imzalayarak davalıya vermiş olduğu dökümü gerekçeli kararda açıklanacak olan 20 adet senetlerinde iptaline, dair kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/05/2009

Ersin Çelik, Prestij davasını önce kaybetti...Yılmadı, Yargıtay'a gitti ve tesisin yapı kullanma izni olmadığı için kazandı...

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

Yılmadı..Satılan yer kaçak, yapı kullanma izni yoktu..Mücadele etti. Yargıtay'da kopardı aldı. İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi bu sözleşmeyi sonunda fesih etti..Ersin Çelik kurtuldu...Şimdi tahsilat zamanı...

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2012/589

DAVACI: ERSİN ÇELİK DAVALI: PRESTİJ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ

G.D: Gerekçesi Ayrıntılı Kararda Açıklanacağı Üzere,

Davanın KABULÜNE, davacı ile davalı arasında yapılan 11/09/2001 tarihli sözleşmenin feshine, 4200 USD’nin fiili ödeme tarihindeki TCMB’nin döviz satış kuru üzerinden dava tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte dvalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.12/03/2013

AYCAN BARAN 8,000.00 TL 'lik TTP Pazarlama Devre tatil sözleşmesini fesih ettirdi, parasını da senetlerini de aldı

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2010/437

DAVACI: AYCAN BARAN

DAVALI: TTP PAZARLAMA

DELİLLER VE GEREKÇE : Dava, davacının davalı ile yapmış olduğu sözleşmenin feshi ile ödenen 2.000,00 Tl.nin iade edilmesi, 6.000,00 TL. tutarındaki borcun iptal edilmesi talebine ilişkindir. Mahkememizde 23/12/2010 tarihli duruşmada davacı vekili, dava açıldıktan sonra senedin iade edildiğini, kredi kartından çekilen paranın ise dava tarihinden önce 13/08/2010 tarihinde müvekkiline iade edildiğini, ancak davanın açılmasına sebebiyet verildiği için yargılama gideri ve vekalet ücretine takdir edilmesini bu şekilde karar verilmesini talep ettiğini, davalının senedi müvekkiline geri iade ederek davayı kabul ettiğini beyan etmiştir.HÜKÜM : 1- Davanın konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, 2- Davacı tüketici olup 4077 sayılı yasanın 23/2. Mad. Gereğince harç alınmasına yer olmadığına, 3- Avukatlık ücret tarifesi gereğince davacı vekili için tayin ve takdir olunan 550,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4- Davacı tarafça yapılan toplam 20,60 TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, İlişkin kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/12/2010

Süheyla Dinçsoy, 3,000.00 TL bedelli Demir İnşaat sözleşmesini nasıl fesih ettirdi?

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2010/604 KARAR NO : 2011/526

DAVACI: SÜHEYLA DİNÇSOY

DAVALI: DEMİR İNŞAAT

Tüketici, " sana hediye tatil çıktı" diye tuzağa düşürüldü. Tüketiciler, 4077 sayılı TKHK'nun 8. ve 9. maddesinde kapıdan satış veya 6-B maddesine göre, tatili kullanmamışlarsa, sözleşme askıdadır. Zaman aşımı süresi dışında olmak kaydıyla, her zaman fesih edilebilir. HÜKÜM: Davanın KABULÜNE taraflar arasındaki sözleşmenin İPTALİNE, davalıya ödenen 3.000,00.-TL ve 100 Euro’nun ihtarname tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp verilmesine. Harçlar yasasına göre hesaplanan 191.86.-TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 550,00.-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair, davacı ve vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda, karar verildi.

 

ARDA DEMİR, TTKD' den hukuksal destek alarak, noter sözleşmesine rağmen, dedeman- buray devremülk ile ilgili açtığı 10,700.00 TL'lik davayı kazandı...

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 sözleşmeyi fesih ettirdi..

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: DAVACI: ARDA DEMİR DAVALI: DEDEMAN-BURAY İNŞAAT G.D: Mahkememizdeki derdest dosya sayısı, Mahkememizin görevinin Büyükşehir il sınırları içindeki davalara bakmakla sınırlı olması haftada 2 veya 3 gün ortalama 40 civarında dosyanın duruşmasının yapılması ve 2 gün keşif yapılması nedeniyle gerekçeli kararın 6100 sayılı HMK 321/2, Maddesi gereğince 1 ay içinde yazılmak üzere; Davanın kabulü ile taraflar arasında düzenlenen 23/02/2011 tarihli sözleşmenin feshi ile bu sözleşme nedeni ile davacının davalıya ödemiş olduğu 10.700,00 TL’nin dava tarihinden itirbaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, Bu sözleşme nedeni ile düzenlenene borçlusu davacı alacaklısı davalı olan 25/04/2013 vade tarihli senet nedeni ile davacının davalıya borçlu bulunmadığının tespitine senedin iptaline ilişkin verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Serkan Öktem, devre tatil şirketi Universal'e karşı mahkemede, ödediği 2,700.00 Euro' yu geri alma ve 3,450.00 Euro tutarındaki senetleri iptal kararı aldırdı

Mehmet Barak'ın "Kendi Avukatınız Olun" adlı kitabından alınmıştır:

 

*İşte olay, işte karar:

 

T.C. BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2008/561 DAVACI: SERKAN ÖKTEM DAVALI: ÜNİVERSAL Serkan Öktem de, " sana hediye tatil çıktı" diye tuzağa düşürülerek, satış gerçekleştirildi. Şirket fatura kesmedi. Kayıt dışı işlem yaptı, Devlete katma değer kazandırmadı..Vaadleri de boş çıktı. G.D: 1- Davacı vekilinin açmış olduğu davanın kabul nedeni ile KABULÜNE, 2- 700 Euronun (Fiili ödeme tarihi kuru üzerinden) nin davalıdan alınarak dvacıya verilmesine, 3- Borçlar Kanunun 83.maddesi kapsamında Sözleşmeye konu 3.450 Euro değerinde toplam 15 adet senetten dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, Dair davacı vekili ile davalı vekilinin yüzünde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 13/11/2008

Onlar, aldatıldılar...Fakat pes etmediler, dava açıp kazandılar..Hak aradıkları ve "haksız sözleşmelerinin iptali için TTKD hukuk servisinden destek alarak mücadele ettikleri" için kendilerine teşekkür ediyoruz...Hem kendileri, hem de Türkiye kazandı...

Gökhan Arslan, Prestij İnşaat şirketi mağduru idi, dava açtı  kazandı

Hülya Acar ve eşi de hukuksal destek alarak  davayı kazandılar

Evren Gökkaya ve ailesi,  açtığı davayı kazandı ve aidatlardan da kurtuldu

Adresimiz: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434, Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL

Web: http://www.ttkd.org.tr     e-mail:tuketicilerikoruma@yahoo.com              Tel: ( Whattsap ) 0535 013 35 40

Bu web sitesi,  ADOBE MUSE ile gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. İzinsiz alıntı yapılamaz