mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

"2017 Altın Marka Tüketici Ödülü" kimin olacak?

*Tespitler, 6502 sayılı TKHK ve ilgili yönetmelik kapsamında, AB Marka Tanıtma Geliştirme Ajansı tarafından yapılıyor ; TTKD ödüle aday gösteriyor.

Kanun dışı devre tatil sözleşmelerini, bize yollayın, hukukçularımız incelesin.

Fatura kesmeden, kayıt dışı satış yapan devre tatil / mülk satıcılarına dikkat...Hava (?)  satın alabilirsiniz... Aşağıdaki tüketici kardeşlerimiz gibi, dava açmak mecburiyetinde kalabilirsiniz... Yalova Termal  de 35 m2 daireyi 52 hisseye bölüp, hisseli tapu ile satıyor. Yanlış.

Mehmet Barak,
TTKD Başkanı

Başkan Mehmet Barak diyor ki: "6502 sayılı yeni tüketici kanunu yürürlüğe girdi. 47.inci ve 50. maddeler kapsamında binlerce sözleşmeyi iptal ettirebiliriz..Haydi,  genel işlem koşullarında hazırlanmış, kanun dışı devre tatil sözleşmelerini, bize yollayın."

 

*Şirketlerin büyük çoğunluğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' nden izin almamış. Korsan çalışıyorlar. "

 Yeni Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Kanun kapsamında bu sözleşmeleri fesih ettirmek için TTKD'ye başvuru yapın. 29 yıllık bilgi birikimine sahip TTKD size rehberlik edecektir. Bu başvuruyu yapmazdan önce , kazanılan davaları, hakim ve bilirkişi görüşlerini , hukuksal araştırmaları okuyun. Gerekli görüyorsanız, bizzat telefonla arayın.Devretatil, devremülk konusunda bize ihtiyaç duyuyorsanız, arayın.Çözüm merkezlerinden birisi ve önemlisi TTKD'dir. Şikayet edilen şirketlerle - şikayet eden tüketici arasındaki uyuşmazlık, elbettetüketici tarafından mahkemeye taşınır. Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği, 6502 sayılı TKHK kapsamında tüketicilere hizmet etmektedir.

Onlar, aldatıldılar...Fakat pes etmediler, dava açıp kazandılar..Hak aradıkları ve "haksız sözleşmelerinin iptali için TTKD hukuk servisinden destek alarak mücadele ettikleri" için kendilerine teşekkür ediyoruz...Hem kendileri, hem de Türkiye kazandı...

Gökhan Arslan, Prestij İnşaat şirketi mağduru idi, dava açtı  kazandı

Hülya Acar ve eşi de hukuksal destek alarak  davayı kazandılar

Evren Gökkaya ve ailesi,  açtığı davayı kazandı ve aidatlardan da kurtuldu

Binlerce devre tatil sözleşmesini fesih ettirecek Yargıtay kararı: *"Hediye tatil" diye farklı dönem ve farklı ünitelerde kullandırılan "devre tatil hakkı", tecrübe ve muayene edilmiş sayılmıyor. Tüketicileri koruma derneği hukukçularının zaferi.. *Devre tatil şirketlerinin, farklı mekanlarda, farklı zamanlarda kullandırdıkları tatil, kullanılmış sayılmadığından 
" cayma hakkı " başlamıyor. Bu karar ile hediye tatil kullanmış, binlerce tüketici sözleşmesini iptal ettirip, ödediği parayı geri alabilecek...
 *Siz böyle bir sözleşmeye sahipseniz, yardım isteyin..Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği(TTKD) üyesi İlhan Kalyoncu' nun davasını Yargıtay' a taşıyan Av. Z.D, ' nin itiraz talebini haklı bulan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi' nin 18.12.2012 tarih ve 180-2012/774 sayılı kararını bu gerekçe ile bozdu. İstanbul 3. Hukuk Mahkemesi kararında, "Sen bu tatili kullanmışsın, cayma hakkın yoktur. Sözleşmeyi fesih edemezsin" şeklinde bir görüş beyan etmişti. Yargıtay kararında, bu mahkeme kararına karşı, aşağıdaki şekilde hüküm kuruldu: "..Konaklama belgesinde ,181 nolu odada 5.6.2011-11.6-2011 tarihleri arasında davacının tatil hakkını kullandığı anlaşılmaktadır. Devrevtatil sözleşmesinde, tatil döneminin 20.02-27.02 olduğu ve 62 nolu ünitenin tahsis edildiği anlaşılmaktadır.Cayma hakkının kullanılması çin davacının sözleşmeye uygun kullanımının bulunması gerekir. O halde, kullanılan tatilin sözleşmeye uygun olup olmadığının araştırılarak, sözleşmeye uygun kullanım yoksa cayma hakkını kullanma süresinin henüz başlamadığı kabul edilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz edilen kararın davacı yararına bozulmasına, 20.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.."

Yeni yargıtay kararını okumak için tıklayın lütfen

Prestij Club devre tatil davasını
kazandıracak belgeler, Karabük Tüketici Mahkemesi' nde ortaya çıktı...


*Prestij inşaat adına Tapu kaydı yokmuş! Tapusu başkalarının adına...Hayret, hayret..99 yıllık 48.000 TL genel gider aidatından kurtulmanın tam zamanı...
*Tapu yok ise, inşaat da kaçak!
  
      
Tüketicileri Koruma Derneği' nden aldığı destekle, 99 yıllık Prestij Devre Tatil Sözleşmesinden kurtulmak ve ödediği binlerce EURO' yu geri almak, 99 yıl boyunca ödemek zorunda olduğu 99 yıl x 180 EURO = 48.000.00 TL ( yaklaşık)  genel gider aidatından  da kurtulmak isteyen Murat T. adlı tüketicinin Karabük Tüketici Mahkemesi' nde açtığı davada tüm gerçekler ortaya çıktı.. Meğer Prestij AŞ adına hiç arsa alınmamış. Arsa alınmadan yapılan 234 civarında apart daire başka şahıslar üstüne çıktı.. Sahibi başkaları, eyvah.. Şirket değil...Fakat, dava açanlar için sevindirici bir haber bu...Çünkü, Karabük Tüketici Mahkemesinin tayin ettiği bilirkişinin de " Kampanyalı satış izin belgesi de yok..Tesis satılmış.. Bu sözleşme ayakta tutulamaz" diye rapor vermesi, tüm prestij mağdurları için büyük umut oldu. Hukuksal destek isteyin, dilekçenizi yazdırın; açın davanızı..Bu belgelerle muhtemelen kazanacaksınız ve bu dertten kurtulacaksınız.

Adresimiz: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 , Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL    TEL:  0553 856 29 18

web: http://www.ttkd.org.tr     e-mail: tuketicilerikoruma@yahoo.com  (Şikayetlerinizi e-posta ile bildirin, sizi  biz arayalım)                 

Bu web sitesi, Mehmet Barak  tarafından ADOBE MUSE ile gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. İzinsiz alıntı yapılamaz