İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi tayin ederek, yapılan işlemlerin tümünü tek tek inceletti ve buna göre karar verdi, itirazları reddetti...

*Görev itirazına, sayın mahkeme
 şöyle cevap verdi:

"Her ne kadar, davalı Şifa Tur rganizasyon Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından  mahkememizin görevsiz olduğu, görevli mahkemenin Genel mahkemeler olduğu belirtilmiş ise de, 6502 sayılı TKHK' da yapılan düzenlemelere, yerleşik Yargıtay kararları nazara alındığında, devre mülk sözleşmelerine  bakmakla görevli mahkemenin tüketici mahkemeleri olduğu anlaşılmakla, davalı vekilince ileri sürülen  göreve ilişkin itirazların reddine karar vermek gerekmiştir."

 

*"..Hisseli Gayrimenkul satış hakkı, taşınmazın aynına ilişkin haklardandır.Bu satışın resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Bir taşınmazın ya da paylı mülkiyetin başkasına devri ya da devir vaadinin öngören sözleşmelerin geçerli sayılması resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Öngörülen şekil, sözleşmenin geçerlilik şekli olup, Kamu düzenine ilişkindir. .......Sözleşmenin geçersiz olduğu, geçersiz sözleşme gereğince, herkesin aldığının iade etmekle yükümlü olduğu sonuç va kanaatine varılmıştır....

Serkan Kukurt, Açtığı Davayı Kazanıp, Yalova Termal Palace Sözleşmesini Nasıl
Fesih ettirdi?

*İşte Gerekçeli karar, bu tür sözleşmelerin fesih edileceğine işaret ediyor...

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği,
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18  http://www.ttkd.org.tr
 e-posta: 
tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Bu web sitesi, Mehmet Barak  tarafından ADOBE MUSE ile gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. İzinsiz alıntı yapılamaz

Kuruluş :1986, Yaşadığımız Yıl: 2018. Tam 32 yıldır, tüketicilerimizin hizmetindeyiz..