15 günden eksik düzenlenen, bu nedenle "Sahte Devremülk" olan  Sefa Termal Sözleşmesi,
nasıl fesih ettirildi? İşte başarıya giden yol!

*Kahramanmaraş  4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla, 05.01.2018 tarihli, 2017/56 esas-2017/416 karar sayılı örnek kararı ile, hisseli adı hisseli gayrimenkul satışı olarak geçse de, pratikteki adı ile devremülk olarak adlandırılacağını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olacağını, satışlarının, yasaların öngördüğü şekilde 634 sayılı KMK ‘unda yer aldığı şekliyle “15 günlük Devremülk” olarak yapılabileceği şekilde örnek bir karar vermiştir.

İşte karar özeti:

… Yargıtay 13.HDB ‘ nin 31/05/2004 tarih ve 2004/844-8276 E-K sayılı ilamı ile hizmetten yararlanana kadar tüketicinin sözleşmeyi fesih edebileceğinin  hukuken mümkün olduğu, 634 sayılı KMK’ nun 50. Maddesine göre devremülk sözleşmelerinin 15 günden aşağı olamayacağı, yapılan sözleşme hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi olarak imzalanmış ise de içeriğinin Sefa Termal Tatil köyünden yararlanmaya ilişkin  devremülk tatil sözleşmesi olduğu anlaşılmakla, fesih yönünden açılan davanın kabulü ve ödenen bedelin iadesine ilişkin karar verilerek  aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur..( Emsal nitelikte  Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin 2017/ 19-33 E-K, Yargıtay 13.HDB’ nın 2015/5406 E, 2016/8640 K sayılı ilamları”

*İşte kararın kritik noktaları:

-Davalıların düzenledikleri “Hisseli gayrimenkul sözleşmesinin kanunlarda yeri yok” tur. Verilen “tapunun bu açıdan iptaline” karar verilmiştir.

- Ancak bunlar,634 sayılı KMK ve 6502 sayılı TKHK maddeleri kapsamında “Devremülk” olarak  değerlendirilmelidir.

- Bu değerlendirme kapsamında, olay incelendiğinde, devremülk sözleşmeleri 15 günden daha kısa süreli olarak kurulamaz.

-Örnek Yargıtay kararı ile örnek istinaf mahkemesi kararları dikkate alınmış, buna göre karar yazılmıştır.İşte Kahramanmaraş’dan yükselen  Tüketici Mahkemesi kararı  bu!

 

 

Baba Mustafa , oğul M. Kuşat, Sefa Termal sözleşmesi ile hisseli tapuyu iptal ettirdi..

Kahramanmaraş  4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla, 05.01.2018 tarihli, 2017/56 esas-2017/416 karar sayılı örnek bir karar verdi.
*Hisseli gayrimenkul sözleşmesi 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre değerlendirildi ve fesih edildi...Hisseli tapu da iptal oldu..

*634 sayılı KMK’ nun 50. Maddesine göre devre mülk sözleşmelerinin 15 günden aşağı olamayacağı, Kanunun emredici hükmü gereğidir..

*Kahraman Maraş Tüketici Mahkemesi, 15 günden eksik düzenlenen  Sefa Termal Devremülk Tapusunun "Usulsüz" olduğuna ve  "bu tür satışlarda 15 günlük, tapu kaydında, devre mülk işaretli olacak şekilde gerçek devre mülk tapusu verilmesi gerektiğine" hükmetti.

Tesis sahibine kazandıran sistem.

Binlerce üyesi olan hisseli gayrimenkul sistemi, kurucularına servet kazandırıyor.

İşte mahkeme kararı

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18 - 0535 013 35 40 (WhatSapp)
 
http://www.ttkd.org.tr   e-posta:  tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Tüm evraklarınızı WhatSapp üzerinden atabilir, anlık görüşmeler yapabilirsiniz