Yargıtay kararlarına göre, yapı kullanma izni olmayan bir tesis üzerinde “Sözleşmeyi ayakta tutma mecburiyetim de yok” tur.

Prestij Club Devre Tatil Sözleşmesini
Nasıl Fesih ettirebilirsiniz ? Mümkün mü?

*Dava açıp, kazanın; 99 yıl X 180 EURO genel gider
aidatlarından kurtulabilirsiniz. Ayakta tutmak ve ödemek zorunluluğunuz yoktur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun, sizi koruyor.

Sözleşme Örneği

Sertifika Örneği

İşte, yüksek mahkeme kararı da, bizim gibi düşündüğünü Tüm Türkiye'ye gösterdi.

*TTKD üyesi Aslan Düşkün'ün Malatya 2. Tüketici Mahkemesi'nde kazandığı dava ile ilgili, davalının itirazı üzerine yeniden yargılama görevi üstlenen, istinaf niteliğindeki  Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi  13. Hukuk Dairesi, "KESİN OLARAK", "EMSAL" niteliğinde tüketici lehinde bir karar verdi. Bu karar, tüm tüketiciler adına büyük bir zaferdir.. Binlerce Prestij mağduru, dava konusu 99 yıllık sözleşmelerini fesih ettirebilir...Alt satırlarda okuyabilirsiniz...

 

                Bir tüketici, fesih ettirmek istediği "Prestij Club Devre tatil Sözleşmesi” ile ilgili tüketici mahkemesine verdiği dava dilekçesine ,hukukçuların talebiyle şunları yazmış:

 

                 Davalı şirket elemanları tarafından bir gezi esnasında, irade sakatlaması yaparak imzalattıkları 12.07.2007 tarihli 99 yıllık Devre Tatil Sözleşmesi ile  aldatıldım. Bana satılan “kullanım dönemi tespitli yer”, 10.hafta-Kış dönemi(Sarı-2 dönem)  ünitedir. Tesis de “kaçak inşaat-yapı ruhsatı alınmamış-bitmemiş yer” olarak  duruyor. Faaliyette olmadığı (kapalı olduğu için) kullanmadığım halde, 180 EURO yıllık bakım aidatı üzerinden  sürekli icra tehdidi ile arayıp duruyorlar. İcra tehdidi altındayım. Hal böyle iken, bu şirket adına, ne tapuda ne belediyede böyle bir tesis olmadığını öğrendiğim için bu davayı açtım.  Var olduğu iddia edilen tesis, Ebcin Pazarlama….LTD.ŞTİ adında bir şirkete ait. Bu şirket adına da yapı kullanma izni yok. Yargıtay kararlarına göre, yapı kullanma izni olmayan bir tesis ( KAÇAK İNŞAAT) üzerinde “Sözleşmeyi ayakta tutma mecburiyetim de yok” tur.


               
Acaba öyle mi?
          Tüketici Soruyor ve yine kendisi cevaplıyor :

 

                 *Davalı şirket  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 50. Maddesi ile bu madde kapsamında yayınlanan “Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği” nin, davalı şirkete yüklediği yasal sorumlulukları hala yerine getirmemiş. “Kanunlara aykırı bir faaliyet içinde” benim gibi binlerce mağdur edilmiş tüketicinin sırtından, haraç(!) toplar gibi zorla tahsilat yapmaya çalışıyor. Bunu da, beni kiracı yerine koyarak tahsil ediyor. Kiracı” sıfatıyla, hiç kimse binanın genel gider aidatlarından sorumlu tutulamaz.. Genel gider aidatlarını mülk sahipleri öder, kiracılar ödemez.
                  Kaldı ki, kiracı da değilim. İnşaat kaçak olduğundan, “
Yapı kullanma izni bulunmadığından” sözleşme de ayakta tutulamaz.

 

                 Hukuksal destek aldığım, kısa adı TTKD olan Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği hukukçularına göre, davalı şirket, “Prestij İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak, Kuşadası Tapu Müdürlüğü kayıtlarına göre, “TAPUSU OLMADIĞI HALDE, kendisine ait olmayan Kuşadası’ndaki bir tesisi göstererek, benden nasıl  “99 yıl boyunca  Genel gider – bakım aidatı ister?” ve icra koyar? Hangi Kanun’da, hangi yönetmelikte var bu? Yok..Yok..

 

                 *6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE BU SÖZLEŞME AYAKTA TUTULAMAZ.

 

                 Davalı şirketin, sahip olduğu tesis üzerinde, 6502 sayılı TKHK’ nun 50. Maddesi kapsamında, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz. 

                 *BURASI KAÇAK İNŞAAT.. DAVALI ŞİRKETE AİT DE DEĞİL!

 

                 Buna göre, sözleşme ayakta tutulamaz.
                 Bu şirket adına “Tapulu bir arsa yok; tesis yok” tur. Tabelalarda yazan  "Club Prestije veya Holiday Club  kandırmaya yönelik tabelalardır. Tatile gönderilen yer,  EBCİN PAZARLAMA LTD.ŞTİ.. adında farklı bir şirkete ait olup, “Yapı kullanma izni olmayan kaçak inşaat” olarak görülmektedir.

Üzerinde inşaat bulunan yer, başka şirkete ait.

İŞTE YARGITAY KARARINDAKİ HÜKÜMLER:
 (T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 1995/5450 K. 1995/6181 T. 23.5.1995)

 

*Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre, kat malikleri ana gayrimenkulün ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa katılmak zorundadırlar.

Bu hükümden anlaşılacağı üzere asıl sorumluluk kat malikinindir. Ancak, ana gayrimenkulün işletilmesi, bakım ve onarımı için gerekli avansların ödenmesini teminata bağlamak için Kat Mülkiyeti Kanununun 22. maddesi ana gayrimenkulde kiracı veya başka bir sıfatla devamlı bir şekilde oturanları da bundan müteselsilen sorumlu tutmuş, ancak bu sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı tutmuş ve ayrıca yaptığı ödemenin kira borcundan düşüleceğini öngörmüştür.

Bu durumda, ortak gider ve avanslara katılmak asıl sorumluluğu bağımsız bölüm malikine ait iken, bağımsız bölümde oturan kiracı bu konudaki ödemeleri kendiliğinden ya da kat maliki ile aralarındaki sözleşmeye göre yapıyorsa, bu ödemeler bağımsız bölüm maliki adınadır. Kendisi yaptığı ödemeleri kira borcundan düşebilecek ya da kira sözleşmesine göre kendisi karşılamak durumunda ise, ödemeler geçerli bir kat malikleri kurulu kararına yada işletme projesine dayanılarak yapıldığı için kesin hesap sonucu fazla ödeme yaptığından bahisle yönetimden bir istekte bulunamaz."

İşte Prestij İnşaat Şirketi adına "Tapu olmadığını" gösteren resmi belge.

Tapu kayıtlarına göre, Prestij İnşaat adına kayıt yok. Var olduğu iddia edilen yer, başka şirkete ait.

İşte Malatya'da kazandığımız Prestij İnşaat, sözleşme fesih davasında tüketici mahkemesinin verdiği karar:

İşte, yukarıdaki yerel mahkeme kararını, "KESİN OLARAK ONAYLAYAN" Gaziantep Bölge Adliye ( İstinaf) mahkemesi kararı..
* DİKKAT: Bu karar, TTKD üyesi ve TTKD HUKUK SERVİSİ' nin birlikte elde ettiği kazanımdır. Kopyalanamaz; farklı maksatlarla,  ne davalı şirket aleyhine, ne de bizlere karşı, hiç bir şekilde bireysel çıkar sağlamak amacıyla kullanılamaz.

İşte Örnek İstinaf kararı:

         Görüldüğü gibi, davalı Prestij İnş. Turz. San ve Tic. AŞ adına, "Tapu da yok, Yapı kullanma izin belgesi de yok..Orada bir tesis var: EBCİN AZARLAMA....Tic. Ltd. adına.. Davalı Prestij...AŞ' nin düzenlediği tüm sözleşmeler, bu nedenle fesih edilebilir.

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18 - 0535 013 35 40 (WhatSapp)
 
http://www.ttkd.org.tr   e-posta:  tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Tüm evraklarınızı WhatSapp üzerinden atabilir, anlık görüşmeler yapabilirsiniz