*Tüketici Mahkemesi, Esas No: 2016/536-2018/66 sayılı gerekçeli kararında,

"..mahkememizce talimat yolu ile yaptırılan  keşif sonrası alınan bilirkişi raporuyla, davacı adına kayıtlı taşınmaz ile davacıya reklamı yapılan görselleri gösterilen studyo dairenin farklı özelliklerde olduğu, vaad edilen blokların henüz inşaat halinde olduğu, tapu kaydındaki parsel ile sözleşmedeki parsellerin birbiri ile uyuşmadığı, tapu kaydındaki 5 nolu bağımsız bölümün tamamlandığının tespit edilerek bildirilmesi karşısında, davacıya reklamı yapılan ve görseli gösterilen taşınmaz ile hali hazırda devri yapılan taşınmazın uyumluluk arz etmemesi ve vaat edilen,reklamı yapılan taşınmazın tamamlanmaması karşısında davacının davasında haklı olduğu kanaatine varılmıştır.... Sözleşmenin...hüküm ve sonuçları itibariyle geçersizliğine...5 nolu bağımsız bölümün davacı adına  olan tapu kaydının iptali ile taşınmazın davalı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilerek...."

bir karar verilmiştir.

 

 

Davacı Özgür Alankaya ile ilgili karar veren Sakarya Tüketici Mahkemesi, hem "Hisseli satış" öngören Yalova Termal Palace sözleşmesini, hem de, "hisseli tapuyu" iptal etti..

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği,
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18  http://www.ttkd.org.tr
 e-posta: 
tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Bu web sitesi, Mehmet Barak  tarafından ADOBE MUSE ile gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. İzinsiz alıntı yapılamaz

Kuruluş :1986, Yaşadığımız Yıl: 2018. Tam 32 yıldır, tüketicilerimizin hizmetindeyiz..