Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Bilgilendiriyor:

TTKD, 1986 YILINDAN BU YANA, TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA, ÜYELERİNE YÜZLERCE
DAVA AÇTIRDI; DESTEKLEDİ VE KAZANDIRDI....

ALDATILAN TÜKETİCİLER, BİZİM YOL ARKADAŞIMIZDIR...

 TTKD, 1986 yılında kuruldu ve bu güne kadar aldatılmış olan , sahte devre mülk, konut, otomobil vb. konularda yüzlerce dava açtırdı ve kazandırdı.... Hala genç bir delikanlı!

 

*TTKD' nin bakış açısı, “ piyasaya sürülen mal ve hizmetleri kıyaslayarak,test ederek veya test ettirerek” üyelerini bilinçlendirmek; bu şekilde "kaliteli mal ve hizmet almalarını sağlamak", kaliteli mal ve hizmet satan şirketleri teşvik etmek, ödüllendirmek, ürünlerini tavsiye etmek yanı sıra, kayıt dışı çalışan, fatura kesmeyen, tüketicileri aldatan şirketlere karşı “ mahkemelere yansıyacak kadar problemli olan konularda da, tüketicilere danışmanlık hizmeti ve hukuksal destek sağlamak” şeklinde özetlenebilir.

 

 * TTKD( AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TÜM TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un çıkartılmasında, daha sonra, şu anda yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' un hazırlanmasında, görüş bildirmesinde ve oluşturulmasında; TBMM'inde kabul  edilme aşamasında  ve yürürlüğe girmesinde sivil toplum kuruluşu olarak önemli bir rol üstlenmiştir.

*TTKD, kendi alanında “kamu oyu oluşturarak, bu güne kadar en çok tüketici davası açan ve açtıran; açılan davaları  kesin hüküm verilinceye kadar takip ederek, sonuçlandırılmasına  ” katkı sağlayan ,Türkiye'de benzeri olmayan  ender kuruluşlardan birisidir. İlk kanun fikri, TTKD kadın kolları içinde üretilmiş, onlarca panel yapılmış, TBMM içinde milletvekilleri üzerinde etki yaratılarak, böyle bir kanun çıkartılmasının yolu açılmıştır.

 

*O gün, bu gün, TTKD fırtınalar içinde, bir çok saldırıya uğramasına rağmen, bu güne gelebilmiştir.

 

*Tüketici Konseyi' ne üye olarak defalarca katılan TTKD,  Avrupa Birliği görüşmelerine “tarama toplantıları sonrası iştirak eden, görüşleri alınan 50 STK' dan” birisidir. Bu görüşmelere katılan tek tüketici örgütüdür.

 

*TTKD, Türkiye tarihinde “ örgütsel olarak, profesyonel
 anlamda hukukçu barındıran, ilk ayıplı otomobili değiştiren,
Şırnak dahil, "
kayıt dışı çalışan, fatura kesmeyen" şirketlere karşı, Türkiye'nin her tarafında dava açabilen, 
çok sayıda  ayıplı otomobil davası, yüzlerce devre tatil / devre mülk, ayıplı bilgisayar, motosiklet davasını  kazanan ve 
 "
ilk ayıplı malı toplatan" tek tüketici örgütüdür..


 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TTKD, apolitik, bir yapıya sahiptir. TBMM' sinde yer alan tüm siyasal partilere eşit mesafede durur, "tüketici koruma yasa ve yönetmeliklerin, söylemlerin" dışında politika ile ilgilenmez.

 

*TTKD, uzman kadroları ile çok sayıda piyasa araştırmasına imza atmış, tedarikçi kontrolleri yapmış, eğitimler vermiştir. Yeni tüketici kanununun getirdikleri haklar konusunda da, hem tüketicilere hem de talep eden işletmelere personelin bilinçlendirilmesi konusunda seminerler vermekte, ISO kriterlerinden olan "Mal gider, tüketici kalır" felsefesi doğrultusunda, dürüst ticaret adamlarına "Marka geliştirme, değerini arttırma" şeklinde önerilen projelere de katkı sağlamaktadır. "Altın Marka" ödülü  ve "Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logoları, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş olup, Türkiye ve Dünya üzerinde hakları sadece bize aittir. ( YAN SÜTUNDA) Bir çok ürün üzerinde "Tüketiciye tavsiye edilen" marka kapsamında kullanılmakta, tüketici talebi yaratmaktadır. TTKD de bu nedenle önemli bir referans kurumu haline gelmiştir.

 *TTKD modeli,yerli ve yabancılar tarafından izlenmekte, zaman zaman görüş alışverişinde bulunulmaktadır. TTKD felsefesi  ve çalışma anlayışı, Türkiye' de sonradan kurulan bazı radikal (?) görünümlü, tüketici harejehareketiyle ilgisi olmayan, bunu göstermelik yapan; siyasete bulaşmış tüketici dernekleri ile taban tabana zıttır. Bu tür derneklerle, TTKD' nin kıyaslanmamasını özellikle talep ederiz. Bu tür derneklerle, her hangi bir platformda birlikteliğimiz söz konusu edilemez.

 

 

*TTKD, her zaman halkın içinde

*TTKD, yeri geldi , tüketici ödülleri sunum toplantıları öncesinde, gençler arasında da  yoğurt yarışmaları yaptı; o gençleri de ödüllendirdi ve her zaman halkın içinde oldu...

Medyadaki ayak izlerimiz: Bir çerçeve içindeki gazete kupürleri nereden geldiğimizle ilgili ipucu veriyor

TTKD, "Tüketiciye Saygılı Şirket Markalarına verdiği ödüllerle de" Türkiye'de öne çıkmış bir tüketici örgütüdür. Ülkenin pek çok dev markası yanında, TTKD ödül ve tavsiye logoları vardır.

TTKD, ödülleriyle de, büyük ilgi yaratmıştır.

Adresimiz: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434, Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL

Web: http://www.ttkd.org.tr     e-mail:tuketicilerikoruma@yahoo.com              Tel: ( Whattsap ) 0535 013 35 40

Bu web sitesi,  ADOBE MUSE ile gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. İzinsiz alıntı yapılamaz