AYDIN TERMAL ?

*Hisse satışı hali kabul edildiği takdirde TMK.nun 689. maddesinde öngörülen taşınmazdan dönerli sistemde yararlanma ve kullanma şekline dair paydaşlar arasında oybirliği ile alınan bir karar bulunmamaktadır. Devremülk sahipleri ortaklığın giderilmesini istemeyecekleri gibi, devri halinde önalım hakkı kullanılamayacak, ancak paylı hak sahiplerinin ortaklığın giderilmesi hakkı en fazla 10 yılla sınırlandırılacak ve hisse devri halinde diğer ortak önalım hakkını kullanabilecektir.

                 
                 Dava konusu sözleşme , 634 sayılı Kat Mülkiyetinin 57 ila 65. maddeleri ve TMK.nun 780 ve 781. maddelerine uygun olarak resmi şekilde düzenlenmediğinden geçersizdir.

KANUN DIŞI
SATIŞLAR,
BUNLAR.....

   *Dava konusu sözleşme , 634 sayılı Kat Mülkiyetinin 57 ila 65. maddeleri ve TMK 'nun 780 ve 781. maddelerine uygun olarak resmi şekilde düzenlenmediğinden geçersizdir.
    *Mahkeme hisseli gayrimenkul satışlarının "
Kanun dışı" olduğuna karar verdi.

    * Recep Tekin AydınTermal davasını
 işte böyle kazandı.

İŞTE AFYONKARAHİSAR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)  KARARI: (KARAR :2014/758 ESAS-2016/256 KARAR)

              "Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmi şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Yasanın 699. maddesi gereğin paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Yasanın 732. maddesi gereğince paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.

 

                16/07/2009 tarihli, 004348 nolu e 19/08/2009 tarihli ,005084 nolu Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde 634 sayılı yasanın 59. maddesine aykırı şekilde günlük kullanım süresi 7 gece 8 gündüz şeklinde belirlenmiştir. Ancak taşınmaz payının dönerli sistemle kullanılacağı düzenlenmiştir. Hisse satışı hali kabul edildiği takdirde TMK.nun 689. maddesinde öngörülen taşınmazdan dönerli sistemde yararlanma ve kullanma şekline dair paydaşlar arasında oybirliği ile alınan bir karar bulunmamaktadır. Devremülk sahipleri ortaklığın giderilmesini istemeyecekleri gibi, devri halinde önalım hakkı kullanılamayacak, ancak paylı hak sahiplerinin ortaklığın giderilmesi hakkı en fazla 10 yılla sınırlandırılacak ve hisse devri halinde diğer ortak önalım hakkını kullanabilecektir.

                 
                 Dava konusu sözleşme , 634 sayılı Kat Mülkiyetinin 57 ila 65. maddeleri ve TMK.nun 780 ve 781. maddelerine uygun olarak resmi şekilde düzenlenmediğinden geçersizdir. Bu sebeplerle dava konusu Gayrimenkul Satış Sözleşmesi geçerli olmadığından, geçersiz sözleşme nedeniyle verilenlerin sebepsiz zenginleşme kuralları uyarınca iadesi talep edilebilir.

 

                 Davacının 14,500,00TL ödediği anlaşılmakla, davalı satıcı bu parayı iade etmek zorunda olduğundan taraflar arasında imzalan sözleşmenin feshi ile 14,500 TL nin 21/05/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacıya devredilen tapu kaydının iptali ile davalı adına tesciline karar vermek gerekeceği kanaati hasıl olmuştur."

 

 

iŞTE MAHKEME KARARININ TAM METNİ:

*Bu davayı, kısa adı TTKD olan Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği hukukçularının desteğiyle, tüketici üyemiz, bizzat mahkemeye başvurarak, kazandı. Dava süresince TTKD avukatları, üyemize  hukuksal destek sağladılar ve bu davayı kazanmasına yardımcı oldular.

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18 - 0535 013 35 40 (WhatSapp)
 
http://www.ttkd.org.tr   e-posta:  tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Tüm evraklarınızı WhatSapp üzerinden atabilir, anlık görüşmeler yapabilirsiniz